| תרגיל מה אתם רוצים שיהיה , ומה אתם רוצים שלא יהיה בעתיד ? השתמשו במילים האלה : שלום ז ' | שמחה נ ' | אהבה נ ' | מזל ז ' | בעיות נ ' , ר ' | הצלחה נ ' | מחלות נ ' , ר ' | תקווה נ ' | מחשבות רעות נ ' , ר ' | חלומות טובים ז ' , ר ' | מוות ז ' | אוויר לא נקי ז ' | מצב רוח טוב ז ' | ימים שקטים ז ' , ר ' | הרבה צבעים ז ' , ר' דוגמה : אנחנו רוצים שבעתיד יהיה שלום . אנחנו רוצים שלא יהיו מלחמות . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית