הפעלים לרצ וֹ ת , לבקש , לח כּוֹ ת ... בכל הזמנים ש - יהיה תהיה יהיו שם עצם ביחיד שם עצם ביחידה שם עצם ברבים או ברבות השלימו את הדוגמאות ל כּ לל לפי המידע שבטבלה : . 1 אני רוצה ש יהיה שלום . . 2 אני רציתי ש שלום . . 3 הם מבקשים שלא מוזיקה חזקה . . 4 דנה ביקשה שלא מוזיקה חזקה . . 5 רז חיכה ש כרטיסים זולים להצגה . . 6 רז יחכה ש כרטיסים זולים להצגה . . 7 הן קיוו שלא רוחות . . 8 אנחנו קיווינו שלא רוחות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית