| תרגיל השלימו את המשפטים בעזרת המילים : יהיה | תהיה | יהיו . אף אחד לא יודע בדיוק מה יקרה בעתיד . אנחנו לא יודעים אם יום אחד ס וֹ ף - ס וֹ ף יהיה שלום בכל העולם או אם רעידת אדמה בעוד כמה ימים , אבל יש אנשים שחושבים הרבה על העתיד . חלק מהאנשים האלה מופיעים בטלוויזיה בכל יום . קוראים להם חזאים . חזאי הוא אדם שהתפקיד שלו לומר איזה מזג אוויר מחר , ואם בעוד שבוע ירד גשם או שמש . איך הם יודעים מה בעתיד ? הם מסתכלים במפות ובתמונות של כדור הארץ שמגיעות מהחלל , ובודקים מ וֹ דלים מיוחדים של מחשב . הם משתמשים בכל המידע הזה וגם בידע שלהם על מה שקרה בעבר , וכך הם יכולים לומר אם מחר מבול או אם רוחות , ואפילו אם ס וּ פת שלגים בחרמ וֹ ן . החזאים לא תמיד מצליחים לדעת מה באמת יקרה . לפעמים הם ט וֹ עים ואומרים שמחר הרבה עננים בשמיים , אבל אנחנו קמים בבוקר ורואים שאין בכלל עננים ויש רק שמש . אנחנו מקווים שבעתיד תחזית בלי טע וּ י וֹ ת בכלל . לא רק חזאים חושבים על העתיד . עוד אנשים חוקרים את העתיד , למשל ד " ר קירה רדינסקי . ד " ר רדינסקי היא אשת מחשבים מישראל . היא מכניסה למחשב מידע על כל מיני אירועים שקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית