כדי לומר משפטים של " יש " או " אין " בעתיד , משתמשים בפעלים " יהיה " , " תהיה " או " יהיו " – לפי הנו שׂ א של המשפט : שם עצם ביחיד יהיה דוגמה : בעתיד יהיה אוויר נקי . שם עצם ביחידה תהיה דוגמה : עוד מעט תהיה תשובה לשאלה . שם עצם ברבים או ברבות יהיו דוגמאות : בעתיד יהיו אנשים בלי רגשות ? בעתיד אולי לא יהיו מדינות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית