יום ד ' , 8 ביולי , 1942 מרג וֹ ט ואני התחלנו לאר וֹ ז בילק וּ ט של בית - ספר את החפצים הנח וּ צים ביותר . הדבר הראשון שארזתי היה יומני , זו המחברת עט וּ פת הקרט וֹ ן , ואחריה , מכ בּ נ וֹ ת * , ממחט וֹ ת , ספרי - לימ וּ ד , מסרק , מכתבים ישנים ; את הדברים האוויליים ביותר הכנסתי לאותו ילקוט . אך אין אני מצטערת על כך ; זיכר ֹ ו וֹ ות ח וּ וי ְ ם י ְ שממלות . מתוך : אנה פראנק , יומנה של נערה : 14 ביוני 1 - 1942 באוגוסט , 1944 תרגום : ש ' שניצר , 1999 מכ בּ נה נ ' аклоказ ялд солов horquilla hair pin . 1 מהם החפצים החשובים ביותר לדעת אנה ? . 2 אנה כותבת ביומן " זיכרונות חשובים לי משמלות " . מה דעתכם על המשפט הזה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית