| תרגיל לפניכם משפטים על פּ רשת נוח ( בראשית ו - ט ) . השלימו את המשפטים בעזרת המילים : ( לא ) היה | ( לא ) הייתה | ( לא ) היו . . 1 בימים של נוח לא היו אנשים טובים בארץ , ולכן א - לוהים החליט להביא מבול על הארץ . . 2 א - לוהים אמר לנ וֹ ח לבנות תיבה . בתיבה הרבה אנשים . שם רק נוח והמשפחה שלו : האישה , שלושת הבנים והנשים שלהם . . 3 חוץ מאנשים בתיבה גם חיות . . 4 בתיבה אוכל לחיות ולבני האדם . . 5 בזמן שנוח , המשפחה שלו והחיות היו בתיבה , מבול על הארץ . . 6 בתיבה יונה , והיא יצאה מן התיבה לראות אם יש פחות מים על האדמה . היונה חזרה לתיבה לנ וּ ח , כי בחוץ מקום יבש . . 7 אחרי שבוע היונה יצאה שוב מן התיבה . כשהיא חזרה , בפה שלה ענף של זית . זה היה סימן שיש פחות מים על האדמה . . 8 אחרי המבול ________ קשת צבעונית ויפה בשמיים – סימן שלא יהיה עוד מבול על הארץ . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית