כאשר רוצים לומר שמשהו קיים או לא קיים בהווה , אומרים " יש " או " אין " . במשפטים עם " יש " או " אין " מופיעות בדרך כלל גם מילה או מילים שמתארות מקום . דוגמאות : יש אונייה על ההר . אין אנשים בתוך האונייה . כדי לומר את המשפטים האלה בעבר , משתמשים בפעלים " היה " , " הייתה " או " היו " - לפי הנו שׂ א של המשפט : שם עצם ביחיד היה דוגמה : היה חלון לאור באונייה . שם עצם ביחידה הייתה דוגמה : הייתה דלת באונייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית