| הגדרה הארכיאולוגיה היא מדע שחוקר את העבר . מקור המילה ארכיאולוגיה ביוונית עתיקה : המשמעות של המילה " ארכי וֹ ס " היא עתיק , והמשמעות של " ל וֹ גיה " היא ת וֹ רה . הארכיאולוגים לומדים על העבר לפי דברים שנשארו באדמה . הם מגיעים למקום ומחפשים סימנים לכפר או לעיר , לבית כנסת או למחנה צבא מתקופות עתיקות . הם ח וֹ פרים באדמה לפי תוכנית מס וּ דרת ומוצאים חפצים , חלקים מבתים ומחומות , חלקים של כּ דים או מטבעות עתיקים . לאט - לאט הם " בונים " את הסיפור של המקום ושל האנשים שחיו במקום הזה בעבר . מה הארכיאולוגים מחפשים , ומה הם לומדים ממה שהם מוצאים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית