חשוב או לא חשוב ? שיחה למה היסטוריה ? שיחה לעבודה עצמית מהי ארכיאולוגיה ? הגדרה תיבת נ וֹ ח כתבה משפטי יש / אין בעבר קופסה לשונית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית