לדון במשמעות של צילום בלי ידיעת המצולם והסכמתו ; לדון בסכנה שבהפצת תמונות ברשת ; לתאר את הסיבות לכך שאנשים מצלמים ; לדון ביתרונות ובחסרונות של הסלפי ; להשוות בין הדילמ וֹ ת של הצלם לדילמות של המצטלם ; לתאר שלבים בהתפתחות הצילום בכלל וצילום הסלפי בפרט ; להכין ציר זמן לפי מידע שהאזנו לו ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים שמניים בעתיד ; להטות פעלים מבניין פיעל בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : די בּ ר , מד בּ ר , יד בּ ר , לד בּ ר ) . Now we can ... discuss the meaning of taking someone ’ s picture without his / her knowledge or consent ; discuss the danger in distributing photographs on the Internet ; describe the reasons why people take pictures ; discuss the advantages and disadvantages of the selfie ; compare the photographer ’ s dilemmas with the dilemmas of the person being photographed ; describe the stages in the development of photography in general and selfie photography in particular ; prepare a timeline based on information we listened to ; use nominal s...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית