שמות עצם איכות , אלף , בּ ית , בּ ית מש פּ ט , בּ רי ֹ וונת , בּ ריטי , החלטה , המצאה , הס בּ ר , הת פּ תחות , זווית , ח וֹ ר , חש בּוֹ ן , כּוֹ כב לכת , לוויין , מאדים , ממציא , מע בּ דה , מצלמה , סדרה , ס וֹ גריים , סימן שאלה , סרט צילום , עדשה , ע וֹ קב , ע וֹ ר ךְ , עניין , ערבי , ציר זמן , צלם , צרפתי , ק וֹ נה , רכב חלל , שאר , שימוש , שלב , שתייה , תנועה , תצלום שמות תואר אח וֹ רי , איכותי , אפל , בּ ריטי , ״ה וֹ רס״ , חד , חיובי , ידני , מבי ךְ , מדויק , מטושטש , מפרגן , מתחיל , מתקדם , נייד , ס וֹ פי , ערבי , צרפתי , קדמי , שווה , שלילי , שלם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית