| תרגיל . 1 א . מה אתם רואים בתמונות האלה ? ב . איך אתם מרגישים כשאתם רואים את התמונות האלה ? ג . מה לדעתכם המסר שהתמונות האלה רוצות להעביר ? . 2 לפעמים אנשים חושבים שכדי להעביר מסר מסוים המילים לא מספיקות וצריך גם תמונות . מה לדעתכם התמונות מוסיפות למילים ? . 3 א . האם בחיים שלכם יש מצבים שדומים למה שרואים בתמונות האלה ? ס פּ רו על מצבים כאלה . ב . מה לדעתכם צריך לעשות כדי שלא יהיו מצבים כאלה ? . 4 הכינו פּוֹ סטר של הכיתה נגד בריונות . בחרו תמונה וכתבו סיסמה המתאימה לתמונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית