כדי להפוך משפט שמני לזמן עתיד , אנחנו משתמשים בפועלי העזר : ״יהיה״ , ״תהיה״ או ״יהיו״ . ה + שם עצם + יהיה / תהיה / יהיו + שם תואר דוגמה : התמונות מביכות . התמונות יהיו מביכות . ה + שם עצם + יהיה / תהיה / יהיו + מילת יחס + מילה שמתארת מקום או זמן דוגמה : המצלמה לא על השולחן . המצלמה לא תהיה על השולחן . אנחנו יודעים אם להשתמש ב : ״יהיה״ , ״תהיה״ או ״יהיו״ לפי הנו שׂ א של המשפט : שם עצם ביחיד יהיה דוגמה : מקום הצילום יהיה מיוחד . שם עצם ביחידה תהיה דוגמה : התמונה לא תהיה באינטרנט . שם עצם ברבים או ברבות יהיו דוגמאות : מקומות הצילום יהיו מיוחדים . התמונות לא יהיו באינטרנט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית