תמונה " ה וֹ רסת" שיחה משפטים שמניים בעתיד קופסה לשונית עצות לצלם מתחיל תרגיל משפטים שמניים בעתיד תרגול מתוקשב תמונה אחת שווה אלף מילים תרגיל לצלם זה עניין שלם רש וּ מה ( פּוֹ סט )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית