לדון בהשפעת מזג האוויר ועונות השנה על מצב הרוח שלנו ועל ההחלטות שלנו ; לדון בשינויי האקלים בכדור הארץ ובסיבות להם ; לשוחח על מזג האוויר בעונות שונות ובמקומות שונים בעולם ; לתאר את ההשפעה של מזג האוויר על התנהגות בעלי החיים ; לקרוא מכתבי מטיילים , המתארים מזג אוויר ומצב רוח , ולתאר תצלומים מאזורי אקלים שונים בעולם ; להשתמש בצורת הסתמי בזמן הווה ( בגוף שלישי רבים ) במשמעות הנכונה ובהקשרים המתאימים ; להטות פעלים מבניין פעל ( משקל אפעל ) בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : למד , ל וֹ מד , ילמד , ללמ וֹ ד ) . Now we can ... discuss the impact of weather and seasons on our mood and on our decisions ; discuss global climate changes and their causes ; talk about the weather in different seasons and various places around the world ; describe the effect of weather on animal behavior ; read travelers ’ letters describing weather and mood , and describe photos from different climatic regions around the world ; use impersonal sentences in the present tense correctly in context ;...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית