שמות עצם גוף , גידול , ה וֹ כחה , הרגל , זריקה , חדר כּוֹ שר , חשמל , טבלה , י וֹ בש , יי ּ ובש , ירי , כּ נף , כּ פפה , מדען , מזגן , מחס וֹ ר , מטרייה , מנוחה , מעלה , מקווה מים , מק וֹ ר , נדידה , נזק , סתיו , ע וֹ נה , ע וֹ ר , עמוד , פּ ח , פּ עמיים , ק וֹ ר , ריצה , רעם , שכבה , שׂ ק , שׂ קנאי , תבנית , תח ּ וברה שמות תואר ד וֹ לק , זהה , חייב , טבעי , כּ ל כּ לי , מהיר , ממוצע , מסוים , מסחרי , סתמי , ענקי , פּ רטי , צי ּ וברי , קשור ל -, שיי ךְ ל -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית