מילים : יואל לרנר לחן : אבנר קנר נס פּ ר פּ ה על הקיץ שׁ ה וֹ ל ךְ ונעלם מטר יּוֹ ת וּ מ גּ פים מ וֹ ציאים מה מּ חסן עכ שׁ יו כּ בר לֹ א נל ךְ ל יּ ם ונל בּשׁ כּ פפ וֹ ת וּ סודר חם . כּ י חרף ה שּׁ מ שׁ נעלמת בּ חרף ה גּשׁ ם מטפטף על הערף , חרף וקר – חרף . צרי ךְ לל בּוֹשׁ מעיל כּ ל החרף וג שׁ ם מטפטף על הערף , חרף וקר . כּ ל הקיץ הס תּוֹ בבנ וּ בּ ין הרים וּ בין סלעים וּ בר כּ בת רצנ וּ טסנ וּ ה וֹ מה ט וֹ ב וּ מה נעים עכ שׁ יו רק בּוֹ ץ וּשׁ ל וּ ל יּוֹ ת , אין בּ ררה הקיץ ע וֹ ד רח וֹ ק . כּ י חרף ... מתוך : כוכב נולד : מיטב שירי הפסטיבל הישראלי לשירי ילדים , 1983 מה אתם חושבים , איזו עונה הכותב אוהב יותר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית