| תרגיל השלימו את המשפטים בזמן עתיד בעזרת הפועל המודגש . . 1 בפעם הראשונה שאח שלי נסע לצבא , דאגתי מאוד . אני לא בטוח שבפעם הבאה אדאג פחות . . 2 השנה אתה לומד רק עברית ואנגלית . בשנה הבאה גם ספרדית . . 3 לבית הספר הוא תמיד לובש בגדים רגילים , אבל למסיבה הערב הוא בגדים יפים . . 4 למה את פותחת את המתנה עכשיו ? אותה מחר , ביום ההולדת שלך ! . 5 אתם תמיד צוחקים בק וֹ מדי וֹ ת ! אתם בטח גם הערב בסרט ! . 6 אנחנו בדרך כלל לא צועקים , אבל מחר במשחק בטח ונע וֹ דד את השחקנים . . 7 הם לא מחקו את ההודעה שלי . אני כותב להם ש אותה . . 8 אתמול היא צבעה את הסלון ומחר היא את החדר שלה . . 9 היום קראתן 20 עמודים ומחר עוד 20 עמודים . . 10 הן את ההרצאה בשבוע הבא כי הן לא שמעו אותה אתמול . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית