מתי אפעל ? מתי אפע וֹ ל ? הפועל שיי ךְ לקבוצה של אפעל : . 1 אם הוא אחד מהפעלים : ללמ וֹ ד , לל בּוֹ ש , לגד וֹ ל , לר כּוֹ ב , לש כּ ב . . 2 אם בעבר בגוף " הוא " האות האחרונה היא א , ח , או ע , לדוגמה : קרא , פּ תח , שמע . . 3 אם בעבר בגוף " הוא " האות השנייה היא א , ה , ח , או ע , לדוגמה : שאל , נהג , מחק , צעק . כל שאר הפעלים שייכים לקבוצה של אפע וֹ ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית