פעלים מקבוצת אפעל שונים מפעלים מקבוצת אפע וֹ ל בזמן עתיד . הסתכלו בתבני וֹ ת של אפע וֹ ל ושל אפעל בזמן עתיד : בניין פּ על ( עתיד : אפע וֹ ל ואפעל ) השלימו את הכללים של נטיית הפועל ב פּ על - אפע וֹ ל וב פּ על - אפעל בזמן עתיד : בזמן עתיד , הנטייה של שתי קבוצות הפעלים זהה בגופים . , , יש הבדל בנטייה בגופים . , , , , בגופים האלה בפעלים מקבוצת יש בסוף … ַ … ( ולא … ו … כמו בקבוצת ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית