מילים : דן מינסטר לחן : מתי כספי בּ ליל וֹ ת הקיץ הח מּ ים שׁוּ ם דּ בר אינ וֹ ק וֹ רה . א וּ לי כּוֹ כב נג וֹ ז מ בּ עד לח לּוֹ ן פּ ת וּ ח א וּ לי צרצר נ שׁ מע הרחק א ךְ אפיל וּ ה שּׁ ע וֹ ן לֹ א מתק תּ ק בּ ליל וֹ ת הקיץ הח מּ ים שׁוּ ם דּ בר אינ וֹ ק וֹ רה . מ תּ חת לעץ ה תּוּ ת בּכּ פר י וֹשׁ בים וּ מד בּ רים , ק וֹ ראים בּ ספר בּ על ריח י שׁ ן ע וֹ צמים עינים ו שׁוֹ תקים , שׁוּ ם דּ בר אחר אינ וֹ ק וֹ רה בּ ליל וֹ ת הקיץ הח מּ ים , מ תּ חת לעץ ה תּוּ ת בּכּ פר י וֹשׁ בים וּ מד בּ רים . מתוך : מתי כספי , ברית עולם : מתי כספי , 1980 . 1 לפי השיר , מה עושים בלילות הקיץ החמים ? . 2 בשיר כתוב פּ עמיים " שום דבר אינו קורה " . אתם מסכימים ? למה כן או למה לא ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית