משפט סתמי הוא משפט שהמטרה שלו היא אחת מאלה : . 1 להציג חוק , מנהג או פעולה , שהרבה אנשים עושים ולא אדם מסוים . . 2 להתמקד בפעולה ולא במי שעושה את הפעולה ( למשל : כשלא יודעים מי עושה את הפעולה , כשלא חשוב מי עושה את הפעולה או כשלא רוצים לומר מי עושה את הפעולה ) . דוגמאות : כשקר לובשים בגדים חמים . נייר זורקים לפח הכחול . אחרי הרחוב הראשון פונים ימינה ונוסעים ישר . אומרים כאן שהעוגה לא טעימה . במשפט סתמי , הפועל הוא בגוף שלישי רבים זכר . דוגמאות : לומדים פה אנגלית . בקיץ משחקים בחוץ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית