על קיץ ועל חורף אפשר להתוו כּ ח שיחה חםםםםם מאמר בית ״ירוק״ תרגיל משפטים סתמיים קופסה לשונית משפטים שאומרים בקיץ ובחורף תרגיל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית