שמות עצם אג וֹ רה , אירוע , בּ יקור , בּ ית המקדש , גאווה , ג וֹ דל , ד וֹ אר , היסט וֹ רי וֹ ן , זמן , חייל , חקלאי , י בּ שת , י וֹ נה , ימי ה בּ יניים , כּ לי ק וֹ דש , כּ סף , כּ רטיס בּ רכה , לוח שנה , מאזין , מ ּ ובל , מגן דוד , מט בּ ע , מנהיג , מנ וֹ רה , מציאות , מצרים , מק וֹ ר , מראיין , נפש , נש ׂיא , עובדה , ענף , פּוֹ על עזר , פּ מ וֹ ט , פּ ס , פּ סקה , פּ עילות , פּ עם , פּ תר וֹ ן , צי וֹ ני , צילום , ק בּ לה , ר ֹאש ממשלה , רפואה , רצ פּ ה , שטר , שם פּוֹ על , שׂ מחה , תזונה , תיאור , תערוכה שמות תואר גופני , טה וֹ ר , ייחודי , מדהים , ע ׂ ובי מ - , צי וֹ ני , קבוע , רשמי , תלוי ( ב - ) פעלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית