שם הפועל : לשמ וֹ ר - ל ְ … … ו … בפעלים שבהם האות הראשונה בהווה היא ה , ח , או ע – בעתיד ובשם הפועל הצליל …ִ באות הראשונה של הפועל הופך ל - ַ … , לדוגמה : יהפ וֹ ך , תעז וֹ ר , תחזרי , לעב וֹ ד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית