| הס כּ ת ( פּוֹ דקאסט ) . 1 האזינו להסכת ( פודקאסט ) ואמרו : במה עסק הרמב " ם בּ מהל ךְ חייו ? מראיינת : שלום לכם , מאזינים יקרים . אתם כתבתם לנו שאתם רוצים לשמוע על הרמב " ם , ולכן נמצא כאן היום ההיסט וֹ רי וֹ ן פּ ר וֹ פס וֹ ר ( פרופ׳ ) אברהם לוי . שלום לך . פרופ ' לוי : שלום שלום . אני שמח להיות כאן . מראיינת : אתה ח וֹ קר את החיים של הרמב " ם כבר שנים רבות . הרמב " ם היה איש חשוב מאוד בימי הביניים . אנחנו מכירים את השם של הרמב " ם משמות של בתי ספר ושל בתי חולים רבים בעולם . מה היה מיוחד כל כך ברמב " ם ? פרופ ' לוי : הרמב " ם , ר בּ י משה בּ ן - מימ וֹ ן , באמת היה איש חשוב . הוא נולד בק וֹ רד וֹ בה , בספרד , אבל המשפחה שלו עזבה את קורדובה ונדדה בין ארצות : הם עברו למר וֹ ק וֹ , אחר כך לארץ ישראל , ומארץ ישראל למצרים . כך הוא פגש יהודים במקומות רבים בעולם . מאוחר יותר הוא הפך למנהיג של היהודים בהרבה ארצות . הם כתבו לו מכתבים עם שאלות , והוא כתב להם מכתבי תשובה ופתר להם כל מיני בעיות . מראיינת : ומה היה מיוחד בו כמנהיג ? פרופ ' לוי : ק וֹ דם כּוֹ ל , כמו שאמרתי , הע וּ בדה שהוא היה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית