| מאמר המנורה וענפי הזית מופיעים בסמל של מדינת ישראל . בסמל יש ענף של זית מכל צד של המנורה , ולמטה – המילה " ישראל " . המנורה היא סמל יהודי עתיק . אפשר לקרוא על המנורה בתורה ובתלמוד . לפי התיא וּ ר בטקסטים העתיקים האלה , המנורה הייתה אחד הכלים בבית המקדש . היא הייתה עש וּ יה מזהב , והיו לה שבעה קנים * . אפשר לראות את סמל המנורה על רצ פּ ת ה פּ סיפס * של בתי כנסת עתיקים . אפשר למצוא את הסמל הזה גם על מטבעות עתיקים שארכיא וֹ ל וֹ גים מצאו בארץ ישראל . ענפי הזית הם סמל למקור של אור המנורה בבית המקדש : מעץ הזית עשו האנשים בבית המקדש שמן זית , ובשמן הזה הם השתמשו כדי להדליק את המנורה . המנורה וענפי הזית מופיעים יחד כבר בתנ " ך , בספר זכריה . זכריה מס פּ ר שהוא ראה בחז וֹ ן * שלו מנורה , וליד המנורה – שני ענפים של זית . שני ענפי הזית מסמלים את שני סוגי המנהיגים של עם ישראל בזמן העתיק : ה כּוֹ הן הגדול והמלך . ענפי זית מסמלים גם את השלום בעולם , והמקור לכך הוא ענף הזית שאיתו חזרה הי וֹ נה בסיפור על נ וֹ ח והמ בּוּ ל מספר בּ ראשית . על פי : מתיה קם , ״סמל המדינה״ , מתוך האתר קופצים ללוח העברי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית