| תרגיל שקל חדש ( ₪ ) הוא המט בּ ע הרשמי של מדינת ישראל . השקל החדש בא במקום השקל ( ה " ישן " ) בשנות השמונים של המאה ה - . 20 המטבעות של השקל החדש הם בגדלים שונים ובצבעים של כּ סף וזהב . על כולם מופיע סמל מדינת ישראל : מנורה עם ענפי זית . השטר וֹ ת הם בצבעים שונים ועם תמונות של אנשים חשובים . השטרות והמטבעות של השקל החדש השתנ וּ במשך השנים . . 1 א . לפניכם תמונות של שטרות שהיו פעם בישראל ומידע על כל אחד מהאנשים שעל השטרות . התאימו לכל אדם מהשטרות את המידע המתאים . היעזרו באינטרנט . הנשיא השלישי של מדינת ישראל ראש הממשלה של ישראל בשנים 1955 – 1954  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית