כדי להפוך משפט שמני לזמן עבר , אנחנו משתמשים בפ וֹ ע ֳלי העזר ״היה״ , הייתה״ או ״היו " . ה + שם עצם + היה / הייתה / היו + שם תואר דוגמה : כרטיס הברכה צבעוני . כרטיס הברכה היה צבעוני . ה + שם עצם + היה / הייתה / היו + מילת יחס + מילה שמתארת מקום או זמן דוגמה : התמונה לא על השולחן . התמונה לא הייתה על השולחן . אנחנו יודעים אם להשתמש ב : ״היה״ , ״הייתה״ או ״היו״ לפי הנו שׂ א של המשפט : שם עצם ביחיד היה דוגמה : הצילום היה צבעוני . שם עצם ביחידה הייתה דוגמה : המשפחה הייתה ליד הבית שלה . שם עצם ברבים או ברבות היו דוגמאות : הצילומים היו צבעוניים . התמונות לא היו צבעוניות . התמונות היו בשחור - לבן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית