| מאמר בראש השנה יהודים בעולם ובישראל מברכים זה את זה ל " שנה טובה " . הם אומרים זה לזה " שנה טובה " כשהם נפגשים . הם גם מתקשרים לומר " שנה טובה " בטלפון . יש הרבה אנשים ששולחים " שנה טובה " במסרון או באי - מייל . פעם אנשים שלחו זה לזה בראש השנה כּ רטיסי בּ רכה עם תמונה או עם ציור יפה . על כרטיס הברכה אנשים כתבו ברכות לשנה החדשה . יש אנשים שקוראים לכרטיסי הברכה האלה " שנות טובות " * . המנהג לשלוח כרטיסי ברכה לראש השנה היה מנהג קב וּ ע אצל היהודים במשך מאות שנים . המק וֹ ר של המנהג הזה בגרמניה בימי ה בּ יניים . משם עבר המנהג למקומות אחרים באיר וֹפּ ה ובאמריקה . במאה ה - 19 כרטיסי הברכה היו עם תמונות בשחור - לבן . על כרטיסי הברכה האלה לא היה סימן שהם כרטיסי ברכה מיוחדים לראש השנה . רק מאוחר יותר הד וֹ אר התחיל למכור כרטיסי ברכה מיוחדים לראש השנה . יהודים מאירופה שלחו " שנות טובות" למשפחות שלהם בארץ ישראל , וכך המנהג הזה הגיע לארץ . * בלשון הדיבור . לאחר שקמ וּ התנועות הצי וֹ ני וֹ ת , התמונות והציורים ב " שנות טובות " היו בנושאים ציוניים ולאומיים . בכרטיסים האלה אנחנו רואים ציורים של הרצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית