| מאמר בשנת 1935 ה פּ סיכ וֹ ל וֹ ג האמריקאי ג ' ון רידלי סטר וּפּ עשה ניס וּ י מפורסם מאוד . הוא רצה לבדוק איך אנשים מגיבים כשנותנים להם מידע ס וֹ תר . איך הוא עשה את הניסוי ? סטרופ נתן לאנשים ארבעה ד פּ ים . דף אחד היה עם שמות של צבעים , וכל צבע כּ ת וּ ב בצבע אחר מהשם שלו ( למשל : המילה " אדום " כתובה בכחול , כך : אדום ) . דף אחר היה עם השמות של הצבעים , כתובים בשחור . בשני הדפים האלה סטרופ ביקש מהאנשים לומר מהר את המילים הכתובות ולהתעלם מהצבע שלהן . בשני הדפים האחרים סטרופ ביקש מהאנשים לומר מהר רק איזה צבע הם רואים . דף אחד היה עם ריבועים בצבעים שונים ( למשל : . ( , דף נוסף היה עם שמות של צבעים , וכל צבע כתוב בצבע אחר מהשם שלו ( למשל : המילה " אדום " כתובה בכחול , כך : אדום ) . . 1 לפניכם ניסוי דומה לניסוי של סטרופ . א . בחלק א׳ קראו מהר את המילים בלי קשר לצבע שלהן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית