מילים : חנוך לוין לחן : זוהר לוי העץ ה וּ א גב וֹ ה , העץ ה וּ א יר וֹ ק , הים ה וּ א מל וּ ח , הים ה וּ א עמ וֹ ק , אם הים ה וּ א עמ וֹ ק , מה אכ פּ ת ל וֹ לעץ , מה אכ פּ ת ל וֹ לים שהעץ ה וּ א יר וֹ ק . העץ ה וּ א גב וֹ ה , העץ ה וּ א יר וֹ ק , יפה הצי פּוֹ ר , היא תע וּ ף לה רח וֹ ק , אם תע וּ ף הצי פּוֹ ר , מה אכ פּ ת ל וֹ לעץ , מה אכ פּ ת לצי פּוֹ ר שהעץ ה וּ א יר וֹ ק . הים ה וּ א מל וּ ח , הים ה וּ א עמ וֹ ק , יפה הצי פּוֹ ר , היא תע וּ ף לה רח וֹ ק , אם תע וּ ף הצי פּוֹ ר , מה אכ פּ ת ל וֹ לים , מה אכ פּ ת לצי פּוֹ ר שהים ה וּ א עמ וֹ ק . אדם שר שירים כּ י העץ ה וּ א יר וֹ ק , אדם שר שירים כּ י הים ה וּ א עמ וֹ ק , אם תע וּ ף הצי פּוֹ ר , לֹ א ישיר ע וֹ ד שירים , מה אכ פּ ת לצי פּוֹ ר אם ישיר א וֹ ישת וֹ ק . מתוך : חנוך לוין : מערכונים ופזמונים : 1 מה איכפת לציפור , 1987 הציפור , העץ והים הם לא כמו האדם . לפי השיר , במה הם שונים מהאדם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית