| תרגיל לפניכם קבוצות של מילים . מצאו את המילה שלא מתאימה לקבוצה , והסבירו למה בחרתם במילה הזאת . . 1 טלית | ירח מלא | תפוח | כדור המילה שלא מתאימה לקבוצה היא טלית . הירח המלא , התפוח והכדור עגולים . רק הטלית לא עגולה . . 2 מלח | שלג | חלב | אדמה . 3 ז בּ רה | דגל ישראל | טלית | הסמל הא וֹ לימ פּ י . 4 לוח | טא בּ לט | הר | ספר . 5 אב וֹ קד וֹ | בּ טטה | אס פּ רג וֹ ס | בּ ר וֹ ק וֹ לי עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית