| בעיה בגיא וֹ מטרייה בבית ספר ״אביב״ רוצים לבנות אולם ספורט חדש . מנהלת בית הספר חושבת על שני אולמות : אולם א ' הוא אולם בצורת רי בּוּ ע שא וֹ ר ךְ כל צלע שלו 20 מ ' ( מטר ) . אולם ב ' הוא אולם בצורת מל בּ ן שאורך הצלעות שלו 10 מ ' ו - 35 מ ' . . 1 מה הצורה של כל אחד מהאולמות שרוצים לבנות בבית הספר ? . 2 ש ׂרטט וּ את שתי ההצעות וענו : א . לאיזה אולם שטח גדול יותר ? ב . מסביב לכל אולם יש גדר . איזו גדר קצרה יותר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית