משחקים בצבע שיחה אני לא יודעת מה ללבוש ... שיחה לעבודה עצמית באיזו צורה ? בעיה בגיא וֹ מטרייה צבעים וצורות קופסה לשונית מה לא מתאים לקבוצה ? תרגיל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית