יחידה : 1 צורה וצבע 7 משחקים בצבע | שיחה 8 אני לא יודעת מה ללבוש ... | שיחה לעבודה עצמית 8 באיזו צורה ? | בעיה בגיאומטרייה 9 צבעים וצורות | קופסה לשונית 10 מה לא מתאים לקבוצה ? | תרגיל 11 צבעים וצורות | תרגול מתוקשב 11 הסיפור על האיש הירוק | סיפור 12 היופי שבצבעים | סיפור עם 13 משפטים שמניים בהווה | קופסה לשונית 14 מציור למילים | תרגיל 15 משפטים שמניים בהווה | תרגול מתוקשב 15 העולם שטוח או עגול ? | מאמר 16 העץ הוא גבוה | שיר זמר 17 אפקט סטרופ | מאמר 18 צבע בטבע | מאמר 19 שיעור בצבעים ובצורות | סרט 20 בשוק | שיחת יום - יום 20 המילים של יחידה 21 | 1 המילים של יחידה | 1 תרגול מתוקשב 21 עכשיו אנחנו יכולים ... 22 יחידה : 2 סמלים בעולם היהודי 23 של מי הטלית ? | שיחה 24 שניים אוחזין בטלית | משנה 25 " שנות טובות " – פעם והיום | מאמר 26 משפטים שמניים בעבר | קופסה לשונית 28 שקל חדש | תרגיל 28 משפטים שמניים בעבר | תרגול מתוקשב 29 סמל מדינת ישראל : מנורה וענפי זית | מאמר 30 מנורה וענפי זית | סיפור 31 מגן דוד – צורה וצבע | מאמר 32 הרמב " ם | הסכת ( פודקאסט ) 34 בניין פעל ( עתיד : אפעול ) - גזרת השל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית