ה ַשׁ ֵם שׁ ֶל ִי אני בּכיתה בּ ְ ב ֵית ה ַס ֵפר עכשׁיו אני לכתוֹב את כּל האוֹתיוֹת בּעברית . יוֹדע / יוֹדעת עכשׁיו אני לכתוֹב הרבּה מילים בּעברית . יוֹדע / יוֹדעת עכשׁיו אני לקרוֹא הרבּה מילים בּעברית . יכוֹל / יכוֹלה עכשׁיו אני לקרוֹא סיפּוּר בּעברית . יכוֹל / יכוֹלה עכשׁיו אני לד ַ בּ ֵ ר בּ ְ ע ִב ְר ִית . יכוֹל / יכוֹלה ה ַר ְבּ ֵה الكثير من א ֲנ ִי ה ֲכ ִי את הציוּר בּעמוּד . אוֹהב / אוֹהבת א ֲנ ִי ה ֲכ ִי את השׁיר בּעמוּד . אוֹהב / אוֹהבת א ֲנ ִי ה ֲכ ִי את הסיפּוּר בּעמוּד . אוֹהב / אוֹהבת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית