כּתבוּ מה רוֹאים בּכל ציוּר בּעמוּדים : 217 , 215 اكتبوا ماذا ترون في كل رسمة في الصفحات : 217 , 215 גם כּלב וחתוּל שׁרים . ילדים רוֹקדים . מאיה ואמיר מנגנים בּגיטרה . גם כּלב וחתוּל רוֹקדים . פאדי , שׂרה ודנה בּאים ושׁרים . יסמין ורמי בּאים ושׁרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית