אחר آخر בּוֹרח يهرب בּטח بالتأكيد חוֹתךְ يقطع להתראוֹת إلى اللقاء מאחוֹרי خلف מוֹכר يبيع מלכּוֹדת مصيدة מקוֹם مكان מריח يشم משׁחרר يحرر מתחת ל ... تحت קוֹסם ساحر קוּפסה علبة קרקס سيرك ר ַ ע سي ِّئ שׂדה حقل  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית