צוֹה ֳר ַי ִם . ה ָא ַר ְי ֵה י ָשׁ ֵן . פּת ְאוֹם בּ ָ א ע ַכ בּ ָ ר ק ָט ָן . ה ָע ַכ בּ ָ ר ר ָץ ו ְעוֹמ ֵד ע ַל ה ָר ֶג ֶל שׁ ֶל ה ָא ַר ְי ֵה . ה ָא ַר ְי ֵה פּוֹת ֵח ַ א ֶת ה ָע ֵינ ַי ִים . הוּא תוֹפס א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר . ה ָא ַר ְי ֵה פּוֹת ֵח ַ א ֶת ה ַפּה ה ַגדוֹל שׁ ֶלוֹ . הוּא רוֹצה לא ֱכוֹל א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר ! ה ָע ַכ בּ ָ ר בּוֹכה : " ס ְל ִיח ָה ! א ֲנ ִי רוֹצה לל ֶכת בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה ! בּ ְ יוֹם א ַח ֵר א ֲנ ִי י ָכוֹל ל ַע ֲזוֹר ל ְךָ ! " ה ָא ַר ְי ֵה צוֹח ֵק : " א ַת ָה ע ַכ בּ ָ ר ק ָט ָן ! א ַת ָה י ָכוֹל ל ַע ֲזוֹר ל ִי ?! " ה ָא ַר ְי ֵה מ ְשׁ ַח ְר ֵר א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר , ו ְה ָע ַכ בּ ָ ר בּוֹר ֵח ַ מ ַה ֵר . אחר آ خر בּוֹרח يهرب בּוֹק ֶר א ֶח ָד בּ ָ א ִים א ֲנ ָשׁ ִים ר ָע ִים . ה ֵם תוֹפס ִים א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה ב ְּ מ ַל ְכּוֹד ֶת . ה ֵם רוֹצים ל ִמ ְכּוֹר א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה לק ִר ְק ָס . ה ָא ַר ְי ֵה בּוֹכה . ה ָע ַכ בּ ָ ר שׁוֹמ ֵע ַ א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה . הוּא ר ָץ מ ַה ֵר ו ְחוֹת ֵךְ בּ ַ שׁ ִינ ַי ִים שׁ ֶלוֹ א ֶת ה ַמ ַל ְכּוֹד ֶת . הוּא מ ְשׁ ַח ְר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית