ע ַג ְב ָנ ִיה אחת . שׁ ָ ל וֹשׁ עגבניוֹת . פּ ִל ְפּ ֵל א ֶח ָד . שׁ ְ ל וֹשׁ ָ ה פּלפּלים . ז ָכ ָר נ ְק ֵ ב ָה ע ַכ ְ בּ ָ ר א ֶח ָד 1 מ ַל ְכּוֹד ֶת אחת שׁ ְ נ ֵי מלפפוֹנים ( שׁניים ) 2 שׁ ְ ת ֵ י עגבניוֹת ( שׁתיים ) שׁ ְ ל וֹשׁ ָ ה רמזוֹרים 3 שׁ ָ ל וֹשׁ מכוֹניוֹת אר ְב ָע ָה בּתים 4 אר ְבע כּיתוֹת ח ֲמי שׁ ָ ה כּדוּרים 5 ח ָמ ֵ שׁ בּוּבּוֹת שׁיש ָׁ ה ארנבים 6 שׁ ֵ שׁ ג 'ירפוֹת שׁב ְע ָה זיתים 7 שׁ ֶ בע עוּגוֹת שׁ ְ מוֹנ ָה ספרים 8 שׁ ְ מוֹנ ֶה מחבּרוֹת ת שׁ ְ ע ָה מעילים 9 ת ֵ שׁע חוּלצוֹת ע ֲ שׂ ָ ר ָ ה בּקבּוּקים 10 ע ֶ שׂ ֶ ר צלחוֹת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית