מ ֵא ֲחוֹר ֵי ה ָה ָר מילים ולחן : עממי מ ֵא ֲחוֹר ֵי ה ָה ָר א ַח ַת , שׁ ְת ַי ִים , שׁ ָלוֹשׁ ! שׁ ָם י ָשׁ ְבוּ שׁ ְלוֹשׁ ָה גמ ָד ִים א ַח ַת , שׁ ְת ַי ִים , שׁ ָלוֹשׁ ! לֹא א ָכלוּ ו ְלֹא שׁ ָתוּ א ַח ַת , שׁ ְת ַי ִים , שׁ ָלוֹשׁ ! ר ַק י ָשׁ ְבוּ וּפ ִט ְפּ ְטוּ א ַח ַת , שׁ ְת ַי ִים , שׁ ָלוֹשׁ !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית