ע ַכ ְ בּ ָ ר מאחוֹרי עוּגה . ע ַכ ְ בּ ָ ר מתחת ל ְצ ַל ַח ַת . מאחוֹרי خلف מתחת ל ... تحت 1 כּת ְבוּ מ ִשׁ ְ פּ ָ ט מ ַת ְא ִים לכל ת ְמוּנ ָה . ה ִשׁ ְת ַמ ְשׁוּ בּ ַמ ִילים ל ְיד , על , מתחת ל ..., מאחוֹרי . اكتبوا جملة مناسبة لكل صورة . استخدموا الكلمات ל ְיד , על , מתחת ל ..., מאחוֹרי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית