חוֹר ث قب קוּפסה علبة מאחוֹרי خلف מתחת ל ... تحت מלכּוֹדת م ص يدة 1 למ ָה ד ָנ ִי ֵאל וד ַלי ָה אוֹמ ְר ִים : " ע ַכבּ ָר ! " ? סמנוּ את כּ ָ ל התשׁוּבוֹת המתאימוֹת . لماذا يقول دانيئيل وداليا : " עכבּר ! "؟ أشيروا إلى جميع الإجابات المناسبة . כּי ה ֵם רוֹא ִים חוֹר בּ ְ קוּפס ַת קוֹר ְנ ְפלק ְס . כּי הם רוֹאים עכבּר . כּי הם רוֹאים חוֹר בּקוּפסת עוּגיוֹת . כּי הם רוֹאים חוֹר בּמגבת . כּי הם שׁוֹמעים עכבּר . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית