איךְ אתה מרגישׁ ? بماذا تشعر؟ אתם أنتم אתן أنتن בּית חוֹלים مستشفى התחלה بداية ישׁ לי يوجد لدي אין לי لا يوجد لدي מענין مثير ( הוּא ) מקליט يسجل ( הוּא ) מרגישׁ يشعر סוֹף نهاية ( הוּא ) עוֹזר يساعد פּוֹתח يفتح תחבּוֹשׁת ضمادة  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית