ילדים , מה את ֶם רוֹצים לאכוֹל ? פּ ִיצה בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה ! אתם أنتم אתן أنتن בּנוֹת , מה את ֶן רוֹצוֹת לשׁתוֹת ? אני רוֹצה גלידה בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה . מיץ תפּוּזים בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית