זאב רעב רוֹצה לאכוֹל . פּתאוֹם הוּא רוֹאה כּבשׂה לבנה . הוּא תוֹפס את הכּבשׂה ואוֹמר : אני רעב . אני רוֹצה לאכוֹל אוֹתךְ ! הכּבשׂה אוֹמרת : רגע , אני יוֹתר טעימה עם מלח . אני הוֹלכת להביא מלח . הזאב מסכּים . הכּבשׂה הוֹלכת ולֹא חוֹזרת . פּת ְאוֹם فجأة תוֹפס يمسك אני רוֹצה לאכוֹל אוֹתךָ أريد أن آ كلك יוֹתר أكثر אני הוֹלכת להביא سأذهب لأحضر מסכּים يوافق חוֹזרת تعود הזאב כּוֹעס . הוּא רעב מאוֹד . פּתאוֹם הוּא רוֹאה תרנגוֹלת אדוּמה . הוּא תוֹפס את התרנגוֹלת ואוֹמר : אני רעב , אני רוֹצה לאכוֹל אוֹתךְ ! התרנגוֹלת אוֹמרת : רגע , ישׁ לי חברה יוֹתר טעימה . אני הוֹלכת להביא לךָ . הזאב מסכּים . התרנגוֹלת הוֹלכת ולֹא חוֹזרת . הזאב כּוֹעס . הוּא רעב מאוֹד . פּתאוֹם הוּא רוֹאה ילד שׂמח הוֹלךְ ושׁר . הזאב תוֹפס את הילד ואוֹמר : אני רעב . אני רוֹצה לאכוֹל אוֹתךָ ! הילד אוֹמר : רגע , עכשׁיו אני לֹא טעים . אם אני רץ ואתה תוֹפס אוֹתי , אני יוֹתר טעים . הזאב מסכּים . הילד רץ ורץ , וגם הזאב רץ ורץ . פּתאוֹם הילד עוֹמד , והזאב רץ ורץ ונוֹפל לים . הילד שׂמח . הוּא הוֹלךְ ושׁר . אם إذا נוֹפל يسقط 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית