א ֲני רוֹצה לשׁמע סיפּוּר . את יכוֹלה לספּר לי ? את ְ אוֹהבת לצחוֹק ? אני מספּרת ל ָךְ סיפּוּר מצחיק . את ָ ה אוֹהב חיוֹת ? אני מספּרת ל ְךָ סיפּוּר על אריה וקוֹף . הוּא רוֹצה סיפּוּר מפחיד ? אני מספּרת ל וֹ סיפּוּר על דרקוֹן . היא אוֹהבת מוּזיקה ? אני מספּרת ל ָה על פּטר והזאב . 1 ה ַשׁ ְל ִימוּ לי , ל ְךָ , ל ָךְ , ל וֹ , ל ָה . أكملوا بواسطة : לי , ל ְךָ , ל ָךְ , ל וֹ , ל ָה . בּבקשׁה , מיץ גזר ולימוֹנדה . איפה רמי ? אני רוֹצה ל ְס ַפּ ֵר סיפּוּר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית