ח ֲרוּזים قواف ٍ נ ָס ִיךְ أمير ( א ֲנ ִי ) מ ְס ַפּר ֶת ס ִיפּוּר ( أنا ) أحكي ق ص ّ ة מפחיד م خ يف ד ְר ָקוֹן تنين רחוֹק بعيد 1 מי רוֹצה סיפּוּר מפחיד ? הקיפוּ . من يرغب في قصة مخيفة؟ حوطوا . 2 מי אוֹהב סיפּוּרים בּחרוּזים ? הקיפוּ . من يحب القصص المسجوعة؟ حوطوا .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית