א ֵיז ֶה أي ّ אמצע وسط לוֹבשׁ يلبس לוֹמד يتعلم מטיל يت نز ه מכין يحضر מ ְלמ ֵד يعلم ّ משׂחק لعبة מצלם يصور נוֹסע يسافر עיף تعبان ע ִם مع קוֹרא يقرأ רוֹכב يركب רוֹקד يرقص שׁוֹמע يسمع  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית